מי פטור מרווח הון?

למי יש פטור מרווח הון? במאמרים הקודמים עסקנו בשאלות הרות גורל כגון מהו רווח הון או איך מחשבים רווח הון. אבל יש מצבים בהם למרות שיש רווח או הפסד הון ייתכנו פטורים מרווח הון! פטורים במישור ההון: סעיף 97 לפקודה הוא ס’ הפטורים. עד ה- 1.1.03 רווחים על ני”ע שנסחרים בבורסה בישראל היו פטורים ממס…

איך מחשבים רווח הון?

מה הדרך הנכונה לחשב רווח הון? במאמר הקודם עסקנו ב”מהו רווח הון” עתה נלמד איך מחשבים אותו. חישוב רווח ההון- 3 שלבים: התמורה: לפי סעיף 88 מוגדר כשווי שוק ממכירה בין קונה מרצון למוכר מרצון, אם פקיד השומה משתכנע שהמכירה בוצעה בתום לב אז אפשר לקבל את התמורה שהוסכמה בין הצדדים. המחיר המקורי: הסכום שהוציא…

מה זה בעצם רווחי הון ואיך ממסים רווח הון?

מה זה בעצם רווחי הון ואיך ממסים רווח הון? רווחי הון בניגוד להכנסה קבועה כמו משכורת, לשכירים יכול להיווצר החזר מס לשכירים גם בגין פעילויות אחרות כגון מכירת רכב, מכירת מניות וכו’ (הערה: לגבי פעילות בשוק ההון ספציפית ראה את חלק ג’ למדריך מיסוי שוק ההון) הכנסה רגילה ממוסה בהתאם לחלק ב’ של פקודת מס…

מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 חלק ג’

מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג’ לדו”ח השנתי- חלק ג’ בחלקים הקודמים (חלק א’ שעסק במיסוי הריבית מתוכניות חיסכון וחלק ב’ המרתק אף יותר שעסק במיסוי ריבית ודיבידנד מניירות ערך) דנו בסעיפים שהולכים לתוך טופס 135. הפעם החלטנו (טוב, החליטו בשבילנו) לעשות טוויסט (תפנית) בעלילה. לא עוד העברה של הנתונים מטופס 867…

מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 חלק ב’

מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג’ לדו”ח השנתי- חלק ב’ זהו מאמר המשך למאמר מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג’ לדו”ח השנתי- חלק א’ אשר עסק בחלקו הראשון של טופס 867, ומאמר מקדים למאמר: מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג’ לדו”ח השנתי- חלק ג’, אשר עוסק ברווחי הון.…