מי פטור מרווח הון?

למי יש פטור מרווח הון? במאמרים הקודמים עסקנו בשאלות הרות גורל כגון מהו רווח הון או איך מחשבים רווח הון. אבל יש מצבים בהם למרות שיש רווח או הפסד הון ייתכנו פטורים מרווח הון! פטורים במישור ההון: סעיף 97 לפקודה הוא ס’ הפטורים. עד ה- 1.1.03 רווחים על ני”ע שנסחרים בבורסה בישראל היו פטורים ממס…

מה זה בעצם רווחי הון ואיך ממסים רווח הון?

מה זה בעצם רווחי הון ואיך ממסים רווח הון? רווחי הון בניגוד להכנסה קבועה כמו משכורת, לשכירים יכול להיווצר החזר מס לשכירים גם בגין פעילויות אחרות כגון מכירת רכב, מכירת מניות וכו’ (הערה: לגבי פעילות בשוק ההון ספציפית ראה את חלק ג’ למדריך מיסוי שוק ההון) הכנסה רגילה ממוסה בהתאם לחלק ב’ של פקודת מס…