עסקה מלאכותית פרשנות כללי המס

עסקה מלאכותית- פרשנות כללי המס בוחנים עיסקה לפי: סיווגה האמיתי לפי הדינים האזרחיים. סיווגה לפי דיני המס (אולי יש שם שונה מבחינה מיסויית) סיווגה לפי ס’ 86 כמלאכותית/בדויה. * לפי הגישה המצמצמת רק שלב ס’ 86, וגם אז רק בשלב השומה. מלאכותית? התפתחות: סטייה מדפוסים מקובלים (איסמר) ßטעם כלשהו (מפי)ßטעם מסחרי כלשהו(אולפני הסרטה)ß טעם מסחרי…