נקודות זיכוי לחיילים!

במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר שחרור של חייל\ת מן השירות הסדיר (שירות קבע אינו נכלל בחישוב השירות הסדיר), הוא\היא זכאי\ת לנקודות זיכוי על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה אישית של האדם, דברים שהם בגדר עבודה רגילה, יגיעה אישית איננה כוללת הכנסה משכר דירה לדוגמא.) בכל תחום עיסוק ובכלל הענפים! מי זכאי להטבה? כל מי שסיים שירות…

לדאוג לילדים זו לא רק מצווה אלא גם הוצאה מוכרת

הורים לילדים – כנראה שמגיע לכם החזר מס מכירים את המשפט האלמותי מכמעט כל סרט אמריקאי על אי שוויון: “אתה בר מזל ההורים שלך חסכו לך דמי לימוד לקולג’”. הסיבה שהאמריקאים חוסכים בטירוף לטובת הלימודים של ילדיהם אינה בהכרח קשורה לרצון של הילד ללכת לבית ספר יקר או לא. היא קשורה לעובדה הפשוטה שההפקדה כזו…