נקודות זיכוי לחיילים!

במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר שחרור של חייל\ת מן השירות הסדיר (שירות קבע אינו נכלל בחישוב השירות הסדיר), הוא\היא זכאי\ת לנקודות זיכוי על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה אישית של האדם, דברים שהם בגדר עבודה רגילה, יגיעה אישית איננה כוללת הכנסה משכר דירה לדוגמא.) בכל תחום עיסוק ובכלל הענפים! מי זכאי להטבה? כל מי שסיים שירות…