בית במתנה – המיסים שלא תצטרכו לשלם

מס הוא נושא מעט כאוב שכרוך בכל עסקה, בין אם עסקת מכירה ובין אם סחר חליפין, כמעט תמיד צריך להפרד מלא מעט כסף לטובת המדינה. לרוב, מתנה אינה כרוכה בתשלום מס, אולם מתנות גדולות כמו נתינת נדל״ן נחשבת אירוע מס ועל כן גם אם נותן המתנה לא קיבל כלל תמורה עבורה, יש לשלם מס בהתאם…

החזרי מס הכנסה לשכירים ומיסוי דירות מגורים- כל התשובות!

החזרי מס הכנסה לשכירים ומיסוי דירות מגורים- כל התשובות! במסגרת הליכים של החזר מס לשכירים ומילוי טופס 135 (דין וחשבון מקוצר) או טופס 1301 (דין וחשבון מלא על הכנסות בשנת המס) נדרש למלא פרטים שלאו דוקא מופיעים בטופס 106 או בטופס 867. חלק מהפרטים הללו הינם פרטים אשר עליהם אין טופס חיצוני (בניגוד לדוגמא להכנסה…