תפישת מעמדה הראוי של הרגולציה אצל יזמים בתחום ה-Fin-tech

הדרך הנכונה לפתח טכנולוגיה פיננסית יזמים רבים שמגיעים אליי לייעוץ מתרכזים בשאלה אחת יחידה: “האם מה שאנחנו עושים או מתכננים לעשות הינו חוקי או לא”. בעיני זאת שאלה לא נכונה, שאלה נכונה יותר תהיה: “כיצד נרתום את הרגולציה והחקיקה בתחום כך שתעזור למוצר שלנו?” במאמר זה אציג את תפישתי על האופן בו ראוי להתייחס לרגולציה…