תיאום מס לשכירים

מי חייב לבצע תיאום מס? חובת תיאום מס מוטלת על עצמאיים בלבד, עליהם להגיש דו”ח למס הכנסה מידי חודש. שכירים לעומתם, אינם מחוייבים בהגשת דוח לצורך ביצוע התיאום. החוק מתיר לשכיר לא לבצע תיאום כלל. כדי למנוע מצב שבו אנשים יעבדו בשתי עבודות במקביל מבלי לבצע תיאום, רשות המיסים גובה את המס הגבוה ביותר שניתן מהכנסה…