בית במתנה – המיסים שלא תצטרכו לשלם

מס הוא נושא מעט כאוב שכרוך בכל עסקה, בין אם עסקת מכירה ובין אם סחר חליפין, כמעט תמיד צריך להפרד מלא מעט כסף לטובת המדינה. לרוב, מתנה אינה כרוכה בתשלום מס, אולם מתנות גדולות כמו נתינת נדל״ן נחשבת אירוע מס ועל כן גם אם נותן המתנה לא קיבל כלל תמורה עבורה, יש לשלם מס בהתאם…