(!הוצאה מוכרת על עבודות מהבית (גם לשכירים

רבים נוטים להתבלבל ולחשוב ששמירת חשבוניות והוצאות מוכרות הם פריבילגיה ששמורה לעצמאים בלבד, !אבל זה ממש לא נכון כל סכום שאדם הוציא כדי להשיג הכנסה (שתהיה ממוסה) הוא הוצאה מוכרת וניתן לקבל עבורו החזר מס, בתנאי שאף אחד אחר שהשתתף ביצירת ההכנסה לא הזדכה כבר על ההוצאה. כלומר, אם קניתם אביזר או הוצאתם כסף על דבר…

החזר מס

ניכוי הוצאות

ניכוי הוצאות הכרה בהוצאה עסקית פירותית א. ס’ 17 קובע שניתן לנכות הוצאות עסקיות פירותיות שהוצאו לצורך ייצור הכנסה בשנת המס. ב. הסעיף דורש שמדובר יהיה בהוצאות עיסקיות + פירותיות. ג. הסעיף לא מאפשר הכרה בהוצאות פרטיות – מבחן ההעדפה הפרסונאלית: מעבר לאלו שבמובהק פרטיות (קניות במכולת), אם משקף בחירה אישית, יחשב כפרטי (עובד שבוחר…