פדיון מניות באגודה שיתופית

באגודות שיתופיות – פדיון המניות במסגרת הטיפול בהחזרי מס בשכירים ישנם רבים העוסקים ביום יום במקצוע שכירותי, אולם הם גם בעלי מניות בחברה (הדוגמה הנפוצה היא נהגי אוטובוס או עובדים בקיבוצים). ביום הפרישה שלהם נוצר להם רווח הון. פדיון מניות לכאורה על פרק ה’ לפקודה: פדיון= מכירה. ס’ 94ד רבתי (או 97 א(6) שבוטל)- פטור…