עסק ומשלח יד

עסק ומשלח יד משלח יד כאשר לנישום יש כישורים מתאימים לתחום העיסוק של הנישום ושהכנסת הנישום נובעת ממתן שירותים בתחום הוא מפעיל את כישוריו (פס”ד מחגנא עובד ניקיון נקבע שהוא בעל משלח יד). אין חשיבות להבחנה בין משלח יד ולעסק כי שניהם ממוסים באותה צורה. עסק והכנסה מעסק הכלל המקורי: מתן שירות והעיסוק ממנו צמח…