חורף מחשמל

החורף הוא מאוד תובעני כלכלית ואחד מהגורמים הגדולים ביותר להוצאה הוא חשמל. איך אפשר להמנע מבזבזנות בחשמל? איך לחסוך בחשמל למרות שכל כך קר? כל התשובות בפוסט!

מה מונע התנהלות כלכלית נכונה של משפחה?

יש יותר מתשובה אחת לשאלה בכותרת. תשובה אחת היא תנאי מקדים והכרחי לכל התנהלות כלכלית סבירה או טובה: לדעת מה מצבכם הכלכלי. נפרוט את התשובה הזו לדברים קונקרטיים (רשימה לא ממצה): לדעת מה הן ההכנסות החודשיות לדעת מה הן ההוצאות החודשיות לדעת מה הפער בין ההוצאות החודשיות להכנסות החודשיות לדעת מה הם דפוסי ההוצאה לדעת…