מיסוי מקרקעין חוק מס שבח

מיסוי מקרקעין – חוק מס שבח רציונאלים: היסטורי (ייחודי בעולם, הגויים לא מבדילים בין סוגי ההון). הגדרות  תחולה – על מהו חל החוק חל רק בישראל (להבדיל ממיסוי בינ"ל). חל גם בשטחים (סע' 26א). בעלות – כמה זמן קנייה והחכרה והשכרה מעל 25 שנה (מתחת ל-25 תחת פק' מס-הכנסה). מכירה – ויתור על זכות גם…