בית במתנה – המיסים שלא תצטרכו לשלם

מס הוא נושא מעט כאוב שכרוך בכל עסקה, בין אם עסקת מכירה ובין אם סחר חליפין, כמעט תמיד צריך להפרד מלא מעט כסף לטובת המדינה. לרוב, מתנה אינה כרוכה בתשלום מס, אולם מתנות גדולות כמו נתינת נדל״ן נחשבת אירוע מס ועל כן גם אם נותן המתנה לא קיבל כלל תמורה עבורה, יש לשלם מס בהתאם…

מיסוי מקרקעין חוק מס שבח

מיסוי מקרקעין – חוק מס שבח רציונאלים: היסטורי (ייחודי בעולם, הגויים לא מבדילים בין סוגי ההון). הגדרות  תחולה – על מהו חל החוק חל רק בישראל (להבדיל ממיסוי בינ"ל). חל גם בשטחים (סע' 26א). בעלות – כמה זמן קנייה והחכרה והשכרה מעל 25 שנה (מתחת ל-25 תחת פק' מס-הכנסה). מכירה – ויתור על זכות גם…