נקודות זיכוי במס הכנסה כחלק מתהליך החזר המס

חישוב נקודות זיכוי במס הכנסה נערך בצורה הבאה:

כנקודת מוצא, כל תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות (שווה ערך ל- 490.5 ₪ שמקוזזים באופן חודשי ממס ההכנסה שמשלם העובד) ואישה זכאית ל- 0.5 נקודה נוספת, מעבר לנקודות הזיכוי היסודיות (בסה"כ שווה ערך ל- 599.5 ₪ קיזוז חודשי ממס).

 

בפקודת מס הכנסה מעוגנים קריטריונים שונים המזכים בנקודות זיכוי נוספות (אותן נפרט בהמשך). אם העובד עומד ביותר מקריטריון אחד, הוא זכאי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי לפי כל אחד מהקריטריונים שבהם הוא עומד.
חשוב להכיר את המצבים בהן הנך זכאי בנקודות זיכוי נוספות ולעדכן את מעסיקך ובכך להימנע מתשלום יתר למס הכנסה שיגרור בעתיד החזר מס.

 

ככל שעובד עומד ביותר קריטריונים, הוא יצבור מספר רב יותר של נקודות זיכוי וכך למעשה תשלום המס אותו הוא ישלם יקטן באופן יחסי.

 

חישוב נקודות זיכוי מחושב לפי הסכום המקוזז ממס הכנסה שחל על עובד בשנת עבודה.

נכון לשנת 2017, שווי הנקודה 215 ש"ח לחודש ו- 2,580 ש"ח לשנה.

סכום זה משתנה משנה לשנה, להלן טבלה המפרטת את גובה נקודות הזיכוי לאורך השנים האחרונות:

‏‏לכידה

 

משמעותה של הזכאות היא כי מתוך מס ההכנסה שעל עובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.

נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס, לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.

ערך הקיזוז הוא שנתי וחל גם על חודשים שבהם העובד לא עבד. לכן עובד שהתחיל לעבוד באמצע השנה, יהיה זכאי לזיכוי חודשי גבוה יותר מעובד שעבד במהלך כל השנה. (סך הזיכוי השנתי יהיה זהה אצל שניהם).

 

להלן מספר המקרים בהם מגיעות לעובד יותר מאשר נקודות הזיכוי הבסיסיות להן הוא זכאי כגבר/אישה תושב ישראל:

  • נקודות זיכוי לפי גיל, מין ותושבות
  • נקודות זיכוי לפי בן/בת הזוג או לפי סטטוס משפחתי (גרוש, אלמן, משלם מזונות)
  • נקודות זיכוי בגין ילדים
  • נקודות זיכוי בגין סיום לימודים: תואר ראשון, תעודת מקצוע ותואר שני.
  • נקודות זיכוי בגין שרות צבאי או שירות לאומי

 

אנו ב- finupp מבצעים שאלון היכרות מהיר בתחילת התהליך על מנת שכל נקודות הזיכוי המגיעות לך יבואו לידי ביטוי בחישוב החזר המס שלך.

 

השאר תגובה