מדרגות מס – טפס את הדרך שלך להחזר

מדרגות מס – שיטת המיסוי הפרוגרסיבי
בארץ מונהגת היום שיטת מיסוי פרוגרסיבי. המשמעות של כך היא שחלוקת נטל המס לא מתפזרת באופן אחיד על פני כלל האוכלוסייה (לא כולם צריכים לשלם את אותו אחוז מס ממשכורתם), אלא ככל שהשכר של עובד מסוים עולה, כך גם המס שעליו לשלם עולה בהתאם.  שיטה זו מבקשת לעודד שיוויון. המדינה משתמשת בכספי המיסים על מנת לספק שירותים שונים שניתנים בחינם או באופן מסובסד ונצרכים בעיקר על ידי האוכלוסיות החלשות. כך מתאפשר לספק שירותים אלו מבלי להכביד על אנשים ששכרם נמוך.

 

מהן מדרגות מס?
מדרגות מס הן דרוג שנקבע במדינה מסוימת (למשל בישראל) המשתנה בין אנשים בעלי הכנסות שונות לגבי כמות המס שעליהם לשלם. מדרגת המס תלויה באופן שבו נוצרה ההכנסה ובסכומה. 

 

איך אני יכול לדעת מה מדרגת המס שאני משתייך אליה?
לשם כך אתם רק צריכים למצוא את השכר שלכם בטבלה שלמטה.
שימו לב – מדרגות המס מחושבת באופן שנתי, הסכומים החודשיים הם לצורך המחשה בלבד.

 

מדרגת המס היא לא הגורם היחיד שמשפיע על חישוב המס
בנוסף למדרגות המס, קיימים גורמים נוספים המשפיעים על חישוב המס של כל שכירה ושכיר במשק. אחד הגורמים המשמעותיים הם נקודות זיכוי עליהם תוכלו לקרוא במאמר נקודות זיכוי.

 

מדרגות מס 2017 מיגיעה אישית
הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה שנוצרה מקבלת שכר או משכורת, הכנסות של עצמאי מעבודתו או קצבה, כלל תמורה שנתקבלה בצורה של סחורות ושירותים.

 

שיעור המס הכנסה חודשית הכנסה שנתית
10% עד 5,270 ש"ח עד 63,240 ש"ח
14% 5,271 ש"ח – 9,000 ש"ח 63,241 ש"ח – 108,000 ש"ח
21% 9,001 ש"ח – 13,990 ש"ח 108,001 ש"ח – 167,880 ש"ח
31% 13,991 ש"ח – 19,981 ש"ח 167,881 ש"ח – 239,760 ש"ח
34% 19,981 ש"ח – 41,790 ש"ח 239,761 ש"ח – 501,480 ש"ח
48% 41,791 ש"ח – 67,560 ש"ח 501,481 ש"ח – 810,720 ש"ח
50% 67,561 ש"ח ומעלה 810,721 ש"ח ומעלה

 

 

מדרגות מס 2017 שלא מיגיעה אישית

מדרגות מס שלא מיגיעה אישית הן כאלו שמקורן מנכסים ומהשקעות כגון ריבית, דיבידנד

שיעור המס הכנסה חודשית הכנסה שנתית
31% עד 19,981 ש"ח עד 239,760 ש"ח
34% 19,981 ש"ח – 41,790 ש"ח 239,761 ש"ח – 501,480 ש"ח
48% 41,791 ש"ח – 67,560 ש"ח 501,481 ש"ח – 810,720 ש"ח
50% 67,561 ש"ח ומעלה 810,721 ש"ח ומעלה

 

תיאום מס – האם עבודה בשתי עבודות יכול לגרום למצב של שינוי מדרגת המס?
כן, במצב בו הינך עובד בשתי העבודות השכר שמחושב לצורך מדרגת המס הוא סכום שתי המשכורות. לכן, הוא יכול להעלות או להוריד אותך מבחינת שייכותך למדרגת מס.

 

האם זכאות להחזר מס תקפה לכל מדרגות המס?
החזר מס הוא כסף שמוחזר עבור מס ששולם, לכן, אם בעקבות נקודות זיכוי לדוגמא לא שולם כלל מס, גם אם ישנן נקודות זיכוי נוספות או סיבות נוספות להחזר, לא ניתן לקבל החזר, שכן מדובר בהחזר על מס ששולם ולא כסף שניתן בנוסף. עבור הכנסה נמוכה ישנו מס שלילי ומענקי עבודה שעשויים להיות רלוונטים.

כל מי ששילם מס בכמות שעולה או שווה להחזר המוערך, יוכל לקבלו בחזרה.

מה לגבי השנים האחרות?

  • מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2013 ו-2014 הן:
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,280 ש"ח עד 63,360 ש"ח 10%
5,281 ש"ח – 9,010 ש"ח 63,361 ש"ח – 108,120 ש"ח 14%
9,011 ש"ח – 14,000 ש"ח 108,121 ש"ח – 168,000 ש"ח 21%
14,001 ש"ח – 20,000 ש"ח 168,001 ש"ח – 240,000 ש"ח 31%
20,001 ש"ח – 41,830 ש"ח 240,001 ש"ח – 501,960 ש"ח 34%
41,831 ש"ח – 67,630 ש"ח 501,961 ש"ח – 811,560 ש"ח 48%
67,631 ש"ח ומעלה 811,561 ש"ח ומעלה 50%
  • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2013 ולשנת 2014:
    • אם מלאו לאדם 60 שנה, מדרגות המס יהיו זהות למדרגות של הכנסה מיגיעה אישית (ראו טבלה לעיל).
    • אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן כדלקמן:
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 20,000 ש"ח עד 240,000 ש"ח 31%
20,001 ש"ח – 41,830 ש"ח 240,001 ש"ח – 501,960 ש"ח 34%
41,831 ש"ח – 67,630 ש"ח 501,961 ש"ח – 811,560 ש"ח 48%
67,631 ש"ח ומעלה 811,561 ש"ח ומעלה 50%

מדרגות מס הכנסה לשנת 2012

הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,200 ש"ח עד 62,400 ש"ח 10%
5,201 ש"ח – 8,880 ש"ח 62,401 ש"ח – 106,560 ש"ח 14%
8,881 ש"ח – 14,430 ש"ח 106,561 ש"ח – 173,160 ש"ח 21%
14,431 ש"ח – 21,780 ש"ח 173,161 ש"ח – 261,360 ש"ח 30%
21,781 ש"ח – 41,830 ש"ח 261,361 ש"ח – 501,960 ש"ח 33%
41,8311 ש"ח ומעלה 501,961 ש"ח ומעלה 48%
  • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2012 הן:
הכנסה חודשית שיעור המס
עד 21,780 ש"ח 30%
מ-21,781 עד 41,830 33%
41,831 ש"ח ומעלה 48%

מדרגות מס הכנסה לשנת 2011

  • מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2011 הן:
הכנסה חודשית שיעור המס
עד 5,070 ש"ח 10%
5,071 ש"ח – 8,660 ש"ח 14%
8,661 ש"ח – 14,070 ש"ח 23%
14,071 ש"ח – 21,240 ש"ח 30%
21,241 ש"ח – 40,230 ש"ח 33%
40,231 ש"ח ומעלה 45%
  • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2011 הן:
הכנסה חודשית שיעור המס
עד 21,240 ש"ח 30%
מ-21,241 עד 40,230 33%
40,231 ש"ח ומעלה 45%

 

 

השאר תגובה