ההבדל בין החזר מס לשכיר להחזר מס של עצמאי

ישנם מספר הבדלים בין החזר המס המגיע לשכיר והחזר המס שמגיע לעצמאי

חובת תשלום המס היא אומנם חובה שנתית (החישוב נעשה באופן פרטני בסוף), אך מס הכנסה מעוניין לקבל את הכסף באופן שוטף ולא בסוף השנה (כסף זה משמש בין היתר לניהול השוטף של המדינה -> תקציב המדינה). יש למס הכנסה מספר אפשרויות לגבות את תשלום המס במהלך השנה:

  1. שכיר

כאשר מדובר בהכנסה של שכיר, המעביד חייב לחשב מדי חודש את המס החל על המשכורת של העובד ולהעביר את המס לפקיד השומה ב 15 לחודש (ניכוי מס במקור).

  1. עצמאי חברה

גביית המס במהלך השנה נעשית בדרך של תשלומי מקדמות חודשיים, חישוב המקדמות נעשה בד"כ לפי % מהמחזור של החברה בשנים הקודמות (בד"כ בשנתיים הקודמות).

חברה חדשה – מס הכנסה לפי שמס הכנסה קובע כפול המחזור המקובל בענף.

בסוף השנה ייתכנו 2 אפשרויות:

  1. שולם מס ביתר – במקרה זה, מס הכנסה מחזיר את ההפרש בתוספת ריבית בשיעור 4% ובתוספת הפרשי הצמדה (מצב של החזר מס)
  2. שולם מס בחסר – במקרה זה, הוא לא צריך לשלם עם ריבית, אלא פשוט יש להשלים את הפער.

אבל ההבדל המהותי הוא בניצול הזכויות! בעוד שעצמאי חייב בהגשה, ולכן תמיד עליו להגיש דו"ח (בחסר או ביתר) שכיר אינו חייב. ולכן במצב של החזרי מס השכיר "נדפק".

מאחר שהמעבידים תמיד יעדיפו לנכות יותר מס, המצב השכיח הוא של החזר מס שלא נדרש.

אך קודם כל עלינו להבין מי חייב בהגשת דוח?

ניקח לדוגמא את האמריקאים: כל תושב אמריקאי מחויב בהגשת דוחות מס ודיווח על חשבונות פיננסיים זרים מחוץ לארה"ב (FBAR). החוק מתייחס גם לאזרחים אמריקאים ובעלי גרין קארד שגרים מחוץ לארה"ב.

לעומת זאת בארץ החוק שונה:

כל עצמאי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (גם עוסק מורשה וגם עוסק פטור). בנוסף, ישנה רשימה ארוכה של חייבים בהגשת דוח שנתי.

ע"פ סעיף 131 לפקודת מס הכנסה כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס חייב בהגשת דו"ח. אולם זה כמובן לא המצב (בישראל) ורק עצמאים חייבים בהגשה, איך זה מסתדר עם מה שכתוב לעיל?

החוק בארץ מחייב את כולם בהגשה ואז פוטר אותם. מי שבשנת מס מסויימת היו לו הכנסות רק מהמקורות הבאים לא חייב בהגשה:

הכנסה כמו של כולנו: ממשכורת

שימו לב שמשכורת כוללת גם קצבאות ממעביד או מקופת גמל, קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס) וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה בחברת הייטק שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן (כאמור על פי סעיף 102 לפקודה), בתנאי שנוכה מהם מס כחוק ובסכום שאינו עולה על סך בערך 600 אלף ש"ח.

הכנסה משכר דירה– בתנאי ששולם המס ולא נדרשו הוצאות.

הכנסת חוץ– שאילו היתה בישראל היתה פוטרת את הנישום מחובת הגשה. “הכנסת חוץ” הינה הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה.

הכנסות מניירות ערך או מריבית (ובלבד ששולם המס ע"י הבנק)

שכר סופרים וכו- הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ-%45 או אם נקבע בחוק שיעור מס נמוך יותר להכנסה מסוימת שנוכה מלוא המס ממנה או באישור פקיד שומה.

שימו לב: הפטור מחובת הגשה אינו מונע מצב של הגשת דו"ח יזומה ע"י האזרח! כל נישום רשאי להגיש דוח גם אם הוא פטור מהגשתו! נישום הדורש החזר מס ששילם ביתר ואינו חייב בהגשת דוח, יכול להגיש דוח בקשה להחזר מס גם על גבי טופס מס 0135 ולא טופס 1301, המהווה דוח מקוצר המיועד לכך ואינו מלווה בפתיחת תיק.

השאר תגובה