פדיון מניות באגודה שיתופית

באגודות שיתופיות – פדיון המניות

במסגרת הטיפול בהחזרי מס בשכירים ישנם רבים העוסקים ביום יום במקצוע שכירותי, אולם הם גם בעלי מניות בחברה (הדוגמה הנפוצה היא נהגי אוטובוס או עובדים בקיבוצים). ביום הפרישה שלהם נוצר להם רווח הון.

פדיון מניות

לכאורה על פרק ה' לפקודה: פדיון= מכירה.

ס' 94ד רבתי (או 97 א(6) שבוטל)- פטור על פדיון מניות באגודה שיתופית.

בסעיף 3(ג) לפקודה מטפלים בפדיון מניות באופן כללי.

ס' 94ד – סעיף היסטורי מדבר על תנאים מצטברים:

 1. מניות של אגודה שיתופית שעוסקת בתחבורה, ייצור, תובלה, שירותים.
 2. הפדיון צריך להיות- לגבי חבר או שכיר- 25 שנה לפחות, או פדיון בעקבות פטירה או פרישה עקב נכות של 75% לפחות.

למשל: עובד בדן (אגודה שיתופית שעוסקת בתחבורה)- פורש לאחר 25 שנים. התמורה לפדיון מהווה למעשה גם פיצויים על תקופת עבודתו בחברה.

*לכן בדומה לפטור שקיים על פיצויי פיטורין עד תקרה מסוימת- ניתן פטור לפדיון המניה.

*אגודה שיתופית- סוג של תאגיד משפטי- בעלי המניות נקראים חברים באגודה, כל חבר הוא שווה זכויות לחבר אחר (אין חבר עם 60% שליטה וכד') –הן מבחינת הרווחים והן מבחינת כח ההצבעה. לא ניתן להעביר בעלות על מניה= חברות. בד"כ עיסוק החברים בתחום מסוים- חקלאות/תחבורה/שירותים.

*מבחינת דיני המס, ישנן 2 אפשרויות להסתכל על אגודה שיתופית:

 1. למסות אותה כמו חברה והחברים הם בעלי המניות. חלוקת הרווחים שקולה לדיבידנד.
 2. ס' 62 לפקודה: האגודה שקופה- לא קיימת, וכל הרווחים שלה עוברים לחברים ונחשבים להכנסה מיגיעה אישית.

הפטור לפי ס' 94ד:

אם הפדיון הוא מעל ל- 317,000 שקל (נומינלית)- כל העודף יהיה חייב ברווח הון ריאלי (עד כאן לפי ס' 97א(6)) החל מתיקון 132 (מה- 1.1.03) בוטל ס' 97א(6) והוחל ס' 94ד- ניקח את סך הפדיון שהתקבל ונפצל אותו ליניארית עד 31.12.02 ומה- 1.1.03 לפי תיק ההחזקה של המניות.

לגבי התקופה הראשונה- אם זה עד 317k יהיה פטור. כל מה שמעבר לסכום הזה ימוסה לפי שיעור מס שולי (לפי יום המכירה).

לגבי התקופה השנייה- נתייחס לסכום כאל רווח הון רגיל- ייחשב כתמורה עם ימ"מ וס"א. לגבי ימ"מ: צריך לקחת את אותו מ"מ לפי החלק היחסי של  תקופת האחזקה.

2 מחשבות על “פדיון מניות באגודה שיתופית

  • היי אסתי,
   הכוונה היא באמת לסעיף 94ד וזו טעות הקלדה.
   תודה רבה על תשומת הלב!

השאר תגובה