מה המסמכים שיש לצרף לטופס 135

מה המסמכים שיש לצרף לטופס 135?

במידה והחלטתם להגיש דו"ח עליכם למלא טופס 135 בצירוף המסמכים הבאים:

 • אישורים (טפסים המעידים על נכונות ניכוי מס במקור או תשלום) על הכנסות כולל הכנסות בן/בת הזוג מכל המקורות: טופסי 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) מקוריים ממקומות העבודה (גם פנסיונר או עובד עבודה חלקית) וטופסי 837 / 857 בגין הכנסות ממשלמים אחרים.
 • אישורים (טפסים המעידים על נכונות ניכוי מס במקור או תשלום) על קבלת ריבית מתוכניות חיסכון או מפיקדונות אישור זה יינתן ע"י התאגיד הבנקאי שממנו התקבלה הריבית או הפיקדון (טופס 867).
 • אישורים (טפסים המעידים על נכונות ניכוי מס במקור או תשלום) על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה ו/או תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אישורים (טפסים המעידים על נכונות ניכוי מס במקור או תשלום) על כל התשלומים לקופות גמל ולביטוח חיים.
 • אישורים (טפסים המעידים על נכונות ניכוי מס במקור או תשלום) בגין בני משפחה נטולי יכולת.
 • לפורש/ת מעבודה העתק מטופס 161 בדבר מענק פרישה מעבודה (פיצויים).
 • ליולדת או לבעלה – אישור מהמוסד לביטוח לאומי על דמי לידה או שמירת היריון.
 • לעולה חדש – תאריך עלייה.
 • לחייל/ת משוחרר/ת (לרבות שירות לאומי)- תאריך שחרור.
 • לתושב /ת יישוב ספר/אזור פיתוח – אישור מהרשות המקומית על תקופת המגורים – טופס 1312 א'.
 • לזיכוי על פי חוק הנגב – טופס 1312 א' מהרשות המקומית.
 • לנכה 100% – אישורים (טפסים המעידים על נכונות ניכוי מס במקור או תשלום) ממשרד הביטחון, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי (לפי המקרה), או אישור פקיד השומה שניתן לך בעבר. לעיוור/ת – תעודת עיוור שהונפקה ממשרד הרווחה לאחר 1.1.94.
 • אם עבדתם בשנת המס אצל יותר ממעסיק אחד, אשר שילם לקופ"ג או לקרן השתלמות וסך כל משכורותיכם עלו על  188,544 ₪ – עליכם למלא נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של הפקדות המעסיק לקרן השתלמות ולקופ"ג (טופס 134).

השאר תגובה